Соопштенија

Основното јавно обвинителство Велес поднесе обвинителен акт за фалсификување американски долари во Кавадарци

Основното јавно обвинителство Велес, по темелно спроведена истражна постапка и прибавување на обемен број докази, до Oсновниот суд во Велес поднесе Обвинителен акт против едно лице од Кавадарци за сторено едно продолжено кривично дело – Фалсификување  пари од член 268 став 1 и едно продолжено кривично дело – Фалсификување пари од член 268 став 1 во својство на поттикнувач согласно член 23 од Кривичниот законик. Обвинителниот акт е поднесен и против седум други лица од Кавадарци за продолжено кривично дело – Фалсификување пари од член 268 став 1 од Кривичниот законик, како и против четири лица вработени во експозитура на една банка во Кавадарци за сторено кривично дело – Злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законик.

Првиот обвинет, во временскиот период од 17.04.2018 до 03.05.2018 година, искористувајќи ист траен однос, исти прилики и слични околности, во повеќе наврати со умисла извршил повеќе временски поврзани дејствија што претставуваат повеќекратно остварување на исто кривично дело. Тој ја искористил деловната соработка и во експозитурата на банката во Кавадарци пуштил во оптек лажни пари – 137 банкноти во апоени од по 50 американски долари. Банкнотите се разликувале од оригиналните според техниката на печатење, видот на хартијата, техниката на печатење на сериските броеви, водениот жиг, заштитниот конец, оптичката варијабилна боја и неимитираната ИП заштита. Овие банкноти тој ги продал во банката со потврда за купување/продавање ефективни странски пари.

Во истиот временски период, искористувајќи ист траен однос тој во повеќе наврати поттикнал уште седуммина обвинети да пуштат во оптек лажни пари во апоени од по 50 американски долари. Петмина од обвинетите биле негови роднини, еден бил вработен во неговото правно лице, а еден бил лице кое му помага во вршење на помошни работи. Тој им дал вкупно 559 вакви банкноти и ги поттикнал да ги заменат во денари, а потоа добиените средства да ги уплатат на сметка на правните лица кои се во негова сопственост и во сопственост на уште еден од обвинетите.

Обвинетите вработени во банката, од кои двајца шалтерски работници, раководител и заменик раководител на експозитурата во Кавадарци, во наведениот временски период, во повеќе наврати, неизвршување на својата службена должност, прибавиле значителна имотна корист за обвинетиот. Обвинетите шалтерски работници во банката примиле и откупиле вкупно 696 лажни банкноти во апоени од по 50 американски долари, во вкупен износ од 34.800 американски долари. Тоа го направиле без да извршат рачна и машинска обработка на банкнотите за утврдување на нивната автентичност. Раководителот на експозитурата и неговиот заменик не извршиле контрола на почитувањето и спроведувањето на прописите на Народната банка за постапување при размена на девизни средства, со што на штета на банката е исплатен вкупен износ од 1.727.545 денари.

За обвинетите на сила се претходно определени мерки на претпазливост –  повремено јавување кај определено службено лице во Основен суд Кавадарци и привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на државната граница, а надлежниот јавен обвинител му предложи на Судот овие мерки да продолжат.