Проекти

ПРОЕКТ – Сузбивање на сериозен криминал во Западен Балкан

Општата цел на проектот е да ги поддржи институциите партнери од Западен Балкан во надминување на бариерите на нивниот пат кон пристапување во ЕУ и да им овозможи да лишуваат од слобода и кривично да гонат сторители на кривични дела во согласност со правилата и стандардите на ЕУ. Проектот ќе го постигне ова преку:

(1) обезбедување оперативна поддршка,

(2) зајакнување на стратешката соработка и

(3) унапредување на интероперабилноста на информациските системи.

Повеќе за проектот на следниот линк

CSC WB_ project BIO ENG (1)

CSC WB_ project BIO MKD (1)