Соопштенија

Работилница на Јавното обвинителство и ДЗР

Јавното обвинителство на Република Северна Македонија и Државниот завод за ревизија, со поддршка од Вестминстер фондацијата за демократија, денеска одржаа работилница на која беа разгледани досегашните искуства во соработката меѓу двете институции и можностите за нејзино дополнително унапредување.

Во рамките на настанот, во работни групи се дискутираше за постапките во поединечни предмети во јавните обвинителства оформени по конечни ревизорски извештаи на Државниот завод за ревизија. Притоа, во директна комуникација меѓу надлежните јавни обвинители и овластените ревизори, беа предложени чекори за поблиска координација во постапувањето и обезбедувањето на доказите за евентуална кривична постапка.

Јавното обвинителство и Државниот завод за ревизија имаат потпишано Меморандум за соработка, а двете институции разработија и упатства за постапување со кои ги усогласија начините на меѓусебна комуникација и координација.