Финансиски извештаи

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

Одлука ОЈО ГОКК Извештај ОЈО ГОКК Приходи и расходи ОЈО ГОКК Приходи по дејности ОЈО ГОКК Биланс на состојба ОЈО ГОКК Бруто биланс ОЈО ГОКК Даночен биланс ОЈО ГОКК Заклучен лист ОЈО ГОКК ОЈО ГОКК посебни податоци Посебни податоци ОЈО ГОКК ДОПИСИ: Централен регистар ЈОРМ ДЗР