Вишо јавно обвинителство – Битола

                  Адреса: Булевар„1-ви Мај“ бб  7000 Битола

                телефон: +389  047 239 368

             факс: +389  047 242 882

Вишото јавно обвинителство – Битола е основано во 1945 година како Окружно јавно обвинителство – Битола. Вишото јавно обвинителство – Битола функционира за подрачјето на Апелациониот суд во Битола, во негова надлежност е надзорот на работата на ОЈО Битола, ОЈО Прилеп, ОЈО Охрид, ОЈО Струга и ОЈО Ресен. За својата работа е одговорно пред Јавниот обвинител на Република Македонија кој врши надзор на работата на ова обвинителство, како и пред Советот на јавните обвинители.

Финансиски извештај за 2016 година на Вишото јавно обвинителство – Битола

 

1,181 total views, 4 views today