Prokuroria Themelore Publike Koçanë

Prokuroria Themelore Publike Koçanë

Prokuroria Themelore Publike Koçanë është themeluar në vitin 1945. Ajo funksionon në rajonin e Gjykatës Themelore në Koçanë dhe Vinicë, si Prokurori Themelore Publike me juridiksion të zgjeruar. Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Shtip, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Ilvan Eftimov

Snezhana Zafirovska

Igorcho Krstov

Stevcho Donev

Mile Kostadinov

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: rr. “Nikolla Karev” nr.4, 2300 Koçanë

Telefoni: +389   033 274 021

Faksi: +389   033 272 762