Prokuroria Themelore Publike Kërçovë

Prokuroria Themelore Publike Kërçovë

Prokuroria Themelore Publike Kërçovë është themeluar në vitin 1946. Ajo funksionon në territorin e Gjykatës Themelore në Kërçovë.  Nga 1 janari 2020, në përputhje me ligjin për ndryshimin dhe plotësimin të  ligjit për gjykatat “gazeta Zyrtate e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 96/19 Prokuroria Themelore Publike Kërçovë ka zgjeruar kompetencën.  Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Gostivar, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: Bul. “Oslloboduvanje” nr.17, 6250 Kërçovë

Telefoni: +389 045 224 081

Faksi: +389  045 224 082