Prokuroria Themelore Publike Strugë

Prokuroria Themelore Publike Strugë

Prokuroria Themelore Publike Strugë është themeluar në vitin 1945. Ajo funksionon në rajonin e Gjykatës Themelore në Strugë, si Prokurori Themelore Publike me juridiksion të zgjeruar. Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Manastir, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: “Strushki kepenci” p.n., 6330 Strugë

Telefoni: +389 046 786 545

Faksi: +389   046 786 545