Prokuroria Themelore Publike Dellçevë

Prokuroria Themelore Publike Dellçevë

Prokuroria Themelore Publike Dellçevë është themeluar në vitin 1975. Ajo funksionon në territorin e Gjykatës Themelore në Dellçevë. Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Shtip, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: Bul. “Maqedonia” p.n. 2320 Dellçevë

Telefoni: +389 033 411 882

Faksi: +389  033 411 882