Prokuroria Themelore Publike Shtip

Prokuroria Themelore Publike Shtip

Prokuroria Themelore Publike Shtip është themeluar në vitin 1945. Ajo funksionon në rajonin e Gjykatës Themelore në Shtip, si Prokurori Themelore Publike me juridiksion të zgjeruar. Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Shtip, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Risto Bojadziski

Biljana Tosheva Anakieva

Jelena Dogazanska Koleva

Tatjana Kacarska

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: Gjen. Mihajllo Apostolski nr.18, 2000 Shtip

Telefoni: +389   032 223 945

Faksi: +389   032 391 667