Prokuroria Themelore Publike Ohër

Prokuroria Themelore Publike Ohër

Prokuroria Themelore Publike Ohër është themeluar në vitin 1945. Ajo funksionon në rajonin e Gjykatës Themelore në Ohër, si Prokurori Themelore Publike me juridiksion të zgjeruar. Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Manastir, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Zoran Mitreski

Viktorija Kovacheska Manduloska

Kristina Ilieska Atanasova

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: “Makedonski prosvetiteli” p.n., 6000 Ohër

Telefoni: +389  046 263 382

Faksi: +389  046 263 382