Prokuroria Themelore Publike Ohër

Prokuroria Themelore Publike Ohër

Prokuroria Themelore Publike Ohër është themeluar në vitin 1945. Ajo funksionon në rajonin e Gjykatës Themelore në Ohër, si Prokurori Themelore Publike me juridiksion të zgjeruar. Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Manastir, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Nikola Dovlev

Olivera Proeska

Stojancho Arnaudoski

Viktorija Kovacheska Manduloska

Voislav Dimoski

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: “Makedonski prosvetiteli” p.n., 6000 Ohër

Telefoni: +389  046 263 382

Faksi: +389  046 263 382