Prokuroria Themelore Publike Radovish

Prokuroria Themelore Publike Radovish

Prokuroria Themelore Publike Radovish është themeluar në vitin 1971. Ajo funksionon në rajonin e Gjykatës Themelore në Radovish. Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Shtip, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: Rr. “22 Oktomvri” p.n., 2420 Radovish

     Telefoni: +389   032 635 464

Faksi: +389   032 635 464