Prokuroria Themelore Publike Veles

Prokuroria Themelore Publike Veles

Prokuroria Themelore Publike Veles është themeluar në vitin 1946. Ajo funksionon në rajonin e Gjykatës Themelore në Veles, si Prokurori Themelore Publike me juridiksion të zgjeruar. Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Shkup, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Gordana Todorova

Slavica Temelkovski

Silvija Ivanovska

Anastasija Milanova

Cvetanka Novakova

Adelina Staninova

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: Rr. 8 Shtatori, nr.53, 1400 Veles

Telefoni: +389 043 227 042

Telefoni i arkivit: +389   043 233 622 lok.133

Faksi: +389  043 227 042