Prokuroria Themelore Publike Gjevgjeli

Prokuroria Themelore Publike Gjevgjeli

Prokuroria Themelore Publike Gjevgjeli është themeluar në vitin 1945. Ajo funksionon në rajonin e Gjykatës Themelore në Gjevgjeli.  Nga 1 janari 2020, në përputhje me ligjin për ndryshimin dhe plotësimin të  ligjit për gjykatat “gazeta Zyrtate e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 96/19 Prokuroria Themelore Publike Gjevgjeli ka zgjeruar kompetencën.  Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Shkup, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: Rr. “Dimitar Vllahov” nr. 2, 1480 Gjevgjeli

Telefoni: +389   034 212 951

Faksi:    +389  034 212 951