Prokuroria Themelore Publike Sveti Nikole

Prokuroria Themelore Publike Sveti Nikole

Prokuroria Themelore Publike Sveti Nikole, është themeluar në vitin 1973. Ajo funksionon në rajonin e Gjykatës Themelore në Sveti Nikole. Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Shtip, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: Rr. Lenin p.n., 2220 Sveti Nikole

Telefoni: +389   032 444 154

Faksi: +389   032 444 154