Prokuroria Themelore Publike Gostivar

Prokuroria Themelore Publike Gostivar

Prokuroria Themelore Publike Gostivar është themeluar në vitin 1946. Ajo funksionon në rajonin e Gjykatës Themelore në Gostivar, si Prokurori Themelore Publike me juridiksion të zgjeruar. Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Gostivar, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Ahmed Ahmedi

Dushica Dimitrieska

Dzelal Husmani

Elizabeta Josifoska

Arsim Ademi

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: Zhivko Brajkoski p.n., 1230 Gostivar

Telefoni: +389 042 217 288

           Faksi:  +389  042 217 288