Prokuroria Themelore Publike Prilep

Prokuroria Themelore Publike Prilep

Prokuroria Themelore Publike Prilep është themeluar në vitin 1945. Ajo funksionon në rajonin e Gjykatës Themelore në Prilep dhe Krushevë, si Prokurori Themelore Publike me juridiksion të zgjeruar. Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Manastir, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Milka Spirkoska

Mimoza Mrmeska

Riste Shosheski

Marjana Ilieska

Damcho Kochoski

Lidija Salatoska Ilioska

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: “Dimko Narednikot” p.n., 7500 Prilep

Telefoni: +389 048 426 456

Faksi: +389  048 400 456