Основно јавно обвинителство Прилеп

Основно јавно обвинителство Прилеп

Основното јавно обвинителство Прилеп е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Прилеп и Крушево како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Битола, како и пред Советот на јавните обвинители.

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Димко Наредникот бб, 7500 Прилеп 

телефон: +389  048 426 456

факс: +389  048 400 456