Основно јавно обвинителство Тетово

Основно јавно обвинителство Тетово

Основното јавно обвинителство Тетово е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Тетово како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Гостивар, како и пред Советот на јавните обвинители.

Ханефи Амети

Башким Хисени

Илир Абдурахмани

Нина Димитриеска

Јетмир Беџети

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: ул.Илинденска бр.70, 1200 Тетово

телефон: +389   044 335 591

факс:  +389   044 335 546