Основно јавно обвинителство Битола

Основно јавно обвинителство Битола

Основното јавно обвинителство Битола е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Битола како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Битола, како и пред Советот на јавните обвинители.

Оливера Нечаковска

Лиле Талевска

Благој Димовски

Ирена Атанасовска

Борче Коруновски

Марија Чурлиновска

Соопштенија од обвинителството

Контакт

     Адреса: Бул. 1-ви Мај бр.63, 7000 Битола

телефон: +389  047 230 333

факс: +389   047 230 330