Основно јавно обвинителство Струмица

Основно јавно обвинителство Струмица

Основното јавно обвинителство Струмица е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Струмица како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Штип, како и пред Советот на јавните обвинители.

Надица Василева

Златко Иванов

Лидија Георгиева

Силвана В. Бајрактарова

Виолета Милчовска

Соопштенија од обвинителството

Контакт

 Адреса: Ленинова бб, 2400 Струмица

телефон: +389   034 321 593

факс: +389   034 326 550