Основно јавно обвинителство Куманово

Основно јавно обвинителство Куманово

Основното јавно обвинителство Куманово е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Куманово и Кратово како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Скопје, како и пред Советот на јавните обвинители.

Теута Бедиу Рамадани 

Газменд Мехмеди

Татјана Стошевска

Кристина Радеска

Зоран Маркоски

Иса Сулејмани

Горан Пешевски

Љубомир Лапе

Душица Александровска

Самир Акифи

Соопштенија од обвинителството

Контакт

 Адреса: 11 Октомври бб, 1300 Куманово

телефон: +389   031 414 040

факс: +389   031 414 041