Основно јавно обвинителство Крива Паланка

Основно јавно обвинителство Крива Паланка

Основното јавно обвинителство Крива Паланка е основано во 1946 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Крива Паланка. За својата работа одговара пред ВЈО Скопје, како и пред Советот на јавните обвинители.

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Маршал Тито бр.100, 1330 Крива Паланка

телефон: +389   031 374 007

факс: +389  031 374 007