Основно јавно обвинителство Струга

Основно јавно обвинителство Струга

Основното јавно обвинителство Струга е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Струга како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Битола, како и пред Советот на јавните обвинители.

Стојанчо Арнаудоски

Благоја Даскалоски

Џемал Лога

Никола Јолески

Ермира Муса-Нура

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Струшки кепенци бб, 6330 Струга

телефон: +389  046 786 545

факс: +389   046 786 545