Основно јавно обвинителство Ресен

Основно јавно обвинителство Ресен

Основното јавно обвинителство Ресен е основано во 1946 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Ресен. За својата работа одговара пред ВЈО Битола, како и пред Советот на јавните обвинители.

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Тоше Милошевски бр.3, 7310 Ресен

телефон: +389  047 452 419

факс: +389   047 455 419