Основно јавно обвинителство Штип

Основно јавно обвинителство Штип

Основното јавно обвинителство Штип е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Штип како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Штип, како и пред Советот на јавните обвинители.

Татјана Кацарова

Билјана Тошева Анакиева

Јелена Догазанска Колева

Александра Здравкова Стојанова

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Ген. Михајло Апостолски бр.18, 2000 Штип

телефон: +389   032 223 945

факс: +389   032 391 667