Основно јавно обвинителство Делчево

Основно јавно обвинителство Делчево

Основното јавно обвинителство Делчево  е основано во 1975 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Делчево. За својата работа одговара пред ВЈО Штип, како и пред Советот на јавните обвинители.

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: бул. „Македонија“ бб. 2320 Делчево

телефон: +389  033 411 882

факс: +389  033 411 882