Основно јавно обвинителство Радовиш

Основно јавно обвинителство Радовиш

Основното јавно обвинителство Радовиш е основано во 1971 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Радовиш. За својата работа одговара пред ВЈО Штип, како и пред Советот на јавните обвинители.

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: ул.22 Октомври бб, 2420 Радовиш

     телефон: +389   032 635 464

факс: +389   032 635 464