Основно јавно обвинителство Берово

Основно јавно обвинителство Берово

Основното јавно обвинителство Берово е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Берово. За својата работа одговара пред ВЈО Штип, како и пред Советот на јавните обвинители.

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Кеј Брегалница бб , 2330 Берово

телефон: +389  033 471 016

факс: +389   033 471 016