Основно јавно обвинителство Скопје

Основно јавно обвинителство Скопје

Основното јавно обвинителство Скопје е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд Скопје I Скопје како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Скопје, како и пред Советот на јавните обвинители.

Јасмина Костеска Здравеска

Јован Серафимовски

Жаклина К.Јосифоска

Џулијана Мишевска

Спасенка Андонова

д-р Лидија Раичевиќ Вучкова

Елица Илиевска

Владимир Милошески

Зорица Павловиќ

Наташа Сарамандова

Сања Бурјакоска

Љубинка Угриновска

Анел Фидоски

Елизабета Павловска

Миле Арсениевски

Елизабета Соколова

Искра Лазарова

Миле Мојсовски

Тања Трајчевска

Гордана Ѓешкоска

Мишо Илиевски

Мартин Митревски

Расим Дреца

Александар Маркоски

Наташа Крстевска Цалева

Ермон Незири

Марија Демирева Панајотова

Наташа Гоџоска

Елена Иваноска Миноска

Имран Османи

Софка Ќека Наумова

Дарко Јакимовски

Марија Џабирова Велков

Искра Хаџивасилева

Ана Гоговска Јакимовска

Елена Жакула

Ана Стојковиќ Димитровска

Верица Бержецка Крстева

Ленче Ристоска

Гаврил Бубевски

Даниел Коцев

Дејан Петрески

Наташа Ѓорѓиевска Цветановски

Драгана Тасевска Мајсторовиќ

Ана Слатинец Несторовска

Елма Сулејман

Фатон Азизи

Ајсер Адеми

Адела Бојчевиќ

Александар Давчевски

Гаврил Ристовски

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Кеј Димитар Влахов бб, 1000 Скопје

телефон: +389   02 31 33 417

факс: +389 02 31 33 417