Основно јавно обвинителство Скопје

Основно јавно обвинителство Скопје

Основното јавно обвинителство Скопје е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд Скопје I Скопје како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Скопје, како и пред Советот на јавните обвинители.

Гаврил Бубевски

Елизабета Павловска

Јасмина Костеска Здравеска

Јован Серафимовски

Жаклина Крстевска Јосифоска

Џулијана Мишевска

Спасенка Андонова

д-р Лидија Раичевиќ Вучкова

Владимир Милошески

Сања Бурјакоска

Љубинка Угриновска

Анел Фидоски

Миле Мојсовски

Тања Трајчевска

Мишо Илиевски

Расим Дреца

Александар Маркоски

Наташа Крстевска Цалева

Марија Демирева Панајотова

Елена Иваноска Миноска

Софка Ќека Наумова

Дарко Јакимовски

Марија Џабирова Велков

Искра Хаџи Василева

Ана Гоговска Јакимовска

Елена Жакула

Ана Стојковиќ Димитровска

Ленче Ристоска

Даниел Коцев

Дејан Петрески

Наташа Ѓорѓиевска Цветановски

Драгана Тасевска Мајсторовиќ

Ана Слатинец Несторовска

Елма Сулејман

Фатон Азизи

Ајсер Адеми

Адела Бојчевиќ

Александар Давчевски

Гаврил Ристовски

Емилија Мизо Димков

Ирина Спасоска Здравеска

Фатмир Муса

Зоран Здравев

Ајбејан Ајдини

Игор Димитровски

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Кеј Димитар Влахов бб, 1000 Скопје

телефон: +389   02 31 33 417

факс: +389 02 31 33 417