Основно јавно обвинителство Кичево

Основно јавно обвинителство Кичево

Основното јавно обвинителство Кичево е основано во 1946 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Кичево. Од 1 јануари 2020 година, согласно Законот за измени и дополнувања на Законот за судовите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Основното јавно обвинителство Кичево има проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Гостивар, како и пред Советот на јавните обвинители.

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Бул. Ослободување бр.17, 6250 Кичево

телефон: +389  045 224 081

факс: +389  045 224 082