Основно јавно обвинителство Охрид

Основно јавно обвинителство Охрид

Основното јавно обвинителство Охрид е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Охрид како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Битола, како и пред Советот на јавните обвинители.

Зоран Митрески

Викторија Коваческа Мандулоска

Кристина Илиеска Атанасова

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Македонски Просветители бб, 6000 Охрид

телефон писарница: +389 75 378 799

технички секретар на Основниот јавен обвинител:  +389 75 378 889