Основно јавно обвинителство Охрид

Основно јавно обвинителство Охрид

Основното јавно обвинителство Охрид е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Охрид како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Битола, како и пред Советот на јавните обвинители.

Зоран Митрески

Оливера Проеска

Викторија Коваческа Мандулоска

Сузана Танасоска

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Македонски Просветители бб, 6000 Охрид

телефон: +389  046 263 382

факс: +389  046 263 382