Основно јавно обвинителство Гостивар

Основно јавно обвинителство Гостивар

Основното јавно обвинителство Гостивар е основано во 1946 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Гостивар како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Гостивар, како и пред Советот на јавните обвинители.

Елизабета Јосифоска

Ахмед Ахмеди

Арсим Адеми

Хазби Исеини

Илир Јакупи

Барлет Џафери

Александра Димоска

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Живко Брајкоски бб, 1230 Гостивар

           телефон: +389  042 217 288

           факс:  +389  042 217 288