Основно јавно обвинителство Свети Николе

Основно јавно обвинителство Свети Николе

Основното јавно обвинителство Свети Николе е основано во 1973 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Свети Николе. За својата работа одговара пред ВЈО Штип, како и пред Советот на јавните обвинители.

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Ленинова бб, 2220 Свети Николе

телефон: +389   032 444 154

факс: +389   032 444 154