Основно јавно обвинителство Кавадарци

Основно јавно обвинителство Кавадарци

Основното јавно обвинителство Кавадарци е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Кавадарци и Неготино. Од 1 јануари 2020 година, согласно Законот за измени и дополнувања на Законот за судовите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) Основното јавно обвинителство Кавадарци има проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Скопје, како и пред Советот на јавните обвинители.

Елизабета Мишева Јорданова

Весна Наумова Анастасова

Ненад Јосифов

Димитар Нацев

Елена Манчева Костова

Соопштенија од обвинителството

Контакт

Адреса: Едвард Кардељ бб, 1430 Кавадарци

телефон: +389   043 415 115

факс: +389  043 412 701