Основно јавно обвинителство Гевгелија

Основно јавно обвинителство Гевгелија

Основното јавно обвинителство Гевгелија е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Гевгелија. Од 1 јануари 2020 година, согласно Законот за измени и дополнувања на Законот за судовите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Основното јавно обвинителство Гевгелија има проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Скопје, како и пред Советот на јавните обвинители.

Соопштенија од обвинителството

Контакт

  Адреса: ул.„Димитар Влахов“ бр.2, 1480 Гевгелија

телефон: +389   034 212 951

факс:    +389  034 212 951