Prokuroria Themelore Publike Kumanovë

Prokuroria Themelore Publike Kumanovë

Prokuroria Themelore Publike Kumanovë është themeluar në vitin 1945. Ajo funksionon në rajonin e Gjykatës Themelore në Kumanovë dhe Kratovë, si Prokurori Themelore Publike me juridiksion të zgjeruar. Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Shkup, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Teuta Bediu Ramadani

Suzana Kusigerska

Gazmend Mehmedi

Tatjana Stoshevska

Dragan Arsovski

Kristina Radeska

Zoran Markoski

Isa Sulejmani

Goran Peshevski

Burim Rustemi

Ljubomir Lape

Dusica Aleksandrovska

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: “11 Oktomvri” p.n., 1300 Kumanovë

Telefoni: +389   031 414 040

Faksi: +389   031 414 041