Prokuroria Themelore Publike Strumicë

Prokuroria Themelore Publike Strumicë

Prokuroria Themelore Publike Strumicë është themeluar në vitin 1945. Ajo funksionon në rajonin e Gjykatës Themelore në Strumicë, si Prokurori Themelore Publike me juridiksion të zgjeruar. Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Shtip, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Nadica Vasileva

Mitra Karataneva

Zlatko Ivanov

Natasha Pop Trajkova

Lidija Georgieva

Silvana V. Bajraktarova

Violeta Milchovska

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

 Adresa: Rr. Lenin p.n., 2400 Strumicë

Telefoni: +389   034 321 593

Faksi: +389   034 326 550