Prokuroria Themelore Publike Manastir

Prokuroria Themelore Publike Manastir

Prokuroria Themelore Publike Manastir është themeluar në vitin 1945. Ajo funksionon në rajonin e Gjykatës Themelore në Manastir, si Prokurori Themelore Publike me juridiksion të zgjeruar. Për punën e saj përgjigjet përpara PLP Manastir, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

 Adresa: Bul. 1 maji nr.63, 7000 Manastir

Telefoni: +389  047 230 333

Faksi: +389   047 230 330