Основно јавно обвинителство – Скопје

                        Адреса: Кеј Димитар Влахов бб, 1000 Скопје

телефон: +389   02 31 33 417

факс: +389 02 31 33 417

Основното јавно обвинителство – Скопје е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд Скопје I Скопје како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Скопје, како и пред Советот на јавните обвинители.

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Скопје

15,891 total views, 39 views today