Основно јавно обвинителство Скопје

                        Адреса: Кеј Димитар Влахов бб, 1000 Скопје

телефон: +389   02 31 33 417

факс: +389 02 31 33 417

Основното јавно обвинителство Скопје е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд Скопје I Скопје како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Скопје, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Скопје за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство Скопје

17,798 total views, 4 views today