Основно јавно обвинителство Скопје

                        Адреса: Кеј Димитар Влахов бб, 1000 Скопје

телефон: +389   02 31 33 417

факс: +389 02 31 33 417

Основното јавно обвинителство Скопје е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд Скопје I Скопје како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Скопје, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Скопје за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство Скопје

19,593 total views, 14 views today