Основно јавно обвинителство Битола

     Адреса: Бул. 1-ви Мај бр.63, 7000 Битола

телефон: +389  047 230 333

факс: +389   047 230 330

Основното јавно обвинителство Битола е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Битола како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Битола, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Битола за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство Битола

 

2,408 total views, 3 views today