Основно јавно обвинителство Дебар

Адреса: Вељко Влаховиќ бб, 1250 Дебар

телефон: +389   046 831 633

факс: +389  046 831 600

Основното јавно обвинителство Дебар е основано во 1969 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Дебар. За својата работа одговара пред ВЈО Гостивар, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Дебар за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство Дебар

 

 

504 total views, 1 views today