Основно јавно обвинителство – Дебар

Адреса: Вељко Влаховиќ бб, 1250 Дебар

телефон: +389   046 831 633

факс: +389  046 831 600

Основното јавно обвинителство – Дебар е основано во 1969 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Дебар. За својата работа одговара пред ВЈО Гостивар, како и пред Советот на јавните обвинители.

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Дебар

 

 

376 total views, 2 views today