Основно јавно обвинителство Кочани

   Адреса: ул.,,Никола Карев,, бр.4, 2300 Кочани

телефон: +389   033 274 021

факс: +389   033 272 762

Основното јавно обвинителство Кочани е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Кочани и Виница како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Штип, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Кочани за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство Кочани

2,531 total views, 1 views today