Основно јавно обвинителство Куманово

 Адреса: 11 Октомври бб, 1300 Куманово

телефон: +389   031 414 040

факс: +389   031 414 041

Основното јавно обвинителство Куманово е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Куманово и Кратово како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Скопје, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Куманово за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство Куманово

3,396 total views, 1 views today