Основно јавно обвинителство Прилеп

   Адреса: Димко Наредникот бб, 7500 Прилеп 

телефон: +389  048 426 456

факс: +389  048 400 456

Основното јавно обвинителство Прилеп е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Прилеп и Крушево како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Битола, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Прилеп за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство Прилеп

3,998 total views, 1 views today