Основно јавно обвинителство – Прилеп

   Адреса: Димко Наредникот бб, 7500 Прилеп 

телефон: +389  048 426 456

факс: +389  048 400 456

Основното јавно обвинителство – Прилеп е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Прилеп и Крушево како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Битола, како и пред Советот на јавните обвинители.

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Прилеп

3,260 total views, 6 views today