Основно јавно обвинителство Радовиш

         Адреса: ул.22 Октомври бб, 2420 Радовиш

     телефон: +389   032 635 464

факс: +389   032 635 464

Основното јавно обвинителство Радовиш е основано во 1971 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Радовиш. За својата работа одговара пред ВЈО Штип, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Радовиш за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство Радовиш

1,085 total views, 1 views today