Основно јавно обвинителство Струга

     Адреса: Струшки кепенци бб, 6330 Струга

телефон: +389  046 786 545

факс: +389   046 786 545

Основното јавно обвинителство Струга е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Струга како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Битола, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Струга за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство Струга

1,418 total views, 1 views today