Основно јавно обвинителство – Струга

     Адреса: Струшки кепенци бб, 6330 Струга

телефон: +389  046 786 545

факс: +389   046 786 545

Основното јавно обвинителство – Струга е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Струга како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Битола, како и пред Советот на јавните обвинители.

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Струга

1,102 total views, 3 views today