Основно јавно обвинителство – Штип

 Адреса: Ген. Михајло Апостолски бр.18, 2000 Штип

телефон: +389   032 223 945

факс: +389   032 391 667

Основното јавно обвинителство – Штип е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Штип како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Штип, како и пред Советот на јавните обвинители.

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Штип

1,908 total views, 3 views today