Основно јавно обвинителство Штип

 Адреса: Ген. Михајло Апостолски бр.18, 2000 Штип

телефон: +389   032 223 945

факс: +389   032 391 667

Основното јавно обвинителство Штип е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Штип како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Штип, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Штип за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство Штип

2,282 total views, 1 views today