Основно јавно обвинителство – Берово

Адреса: Кеј Брегалница бб , 2330 Берово

телефон: +389  033 471 016

факс: +389   033 471 016

Основното јавно обвинителство – Берово е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Берово. За својата работа одговара пред ВЈО Штип, како и пред Советот на јавните обвинители.

Финансиски извештај за 2016 година на ОЈО- Берово

Финансиски извештај за 2017 година на ОЈО Берово

 

 

422 total views, 4 views today