Основно јавно обвинителство Берово

Адреса: Кеј Брегалница бб , 2330 Берово

телефон: +389  033 471 016

факс: +389   033 471 016

Основното јавно обвинителство Берово е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Берово. За својата работа одговара пред ВЈО Штип, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Берово за 2018 година

Финансиски извештај за 2017 година на ОЈО Берово

Финансиски извештај за 2016 година на ОЈО Берово

 

 

 

603 total views, 2 views today