Основно јавно обвинителство Гевгелија

        Адреса: ул.„Димитар Влахов“ бр.2, 1480 Гевгелија

телефон: +389   034 212 951

факс:    +389  034 212 951

Основното јавно обвинителство Гевгелија е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Гевгелија. За својата работа одговара пред ВЈО Скопје, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Гевгелија за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство Гевгелија

 

1,074 total views, 1 views today